rf

 ...a P5

Els alumnes de sisè de primària llegeixen contes als alumnes de P5 i els ajuden i motiven en el seu desenvolupament lector.

 

Apadrinament lector