preins

 

 

 

 

 

Preinscripció 16-17


 

 

 

Us informem que ja està publicat al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2016-2017. Enguany hi ha alguns canvis en els punts de la baremació.

 

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

Del 30 de març al 7 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Criteris generals
Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.


Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

.
Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

Criteris complementaris
Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

.
Link preinscripció generalitat de Catalunya

 

Divendres 11 de març a les 9.15 hores.

Divendres 11 de març a les 15.15 hores

Si alguna família no es pot adequar a aquestes jornades podeu concertar una visita trucant al 93 775 20 98

 

Pel que fa als alumnes de 6è al llarg de la setmana del 29 de febrer al 4 de març anirem amb ells a visitar els diferents instituts de Martorell.

El dimarts 15 de març a les 15 hores realitzarem una reunió informativa per a totes les famílies de 6è.

 

  En aquest fulletó hi trobareu tota

la informació relativa a la preincripció: