Direcció

  • Directora - Cristina Dalmau Cerdà
  • Cap d'estudis - Gemma Mayné Miracle
  • Secretària - Maria José Soria Leyva