fxgx

Ajuts menjador

Convocatòria d'ajuts de menjador escolar curs 2017-2018

 

Benvolgudes famílies,

Us informem que ha sortit la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador pel curs 2017-2018.

El model de la sol·licitud el podeu passar a recollir per secretaria, o us el podeu descarregar des del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat: www.elbaixllobegat.cat, i al web de l’escola.

El termini per presentar les sol·licituds és fins el 29 de maig.

 

 

Un dels requisits per poder sol·licitar l’ajut individual de menjador és que la renda de la unitat familiar no superi la suma dels següents imports:

 

Núm. persones Unitat familiar

Llindar màxim € per sol·licitar ajut

Primer adult

9.667,30€

Segon adult

4.833,60€

Altres adults que integren la unitat familiar (avi/a...)

2.416,80€

Per cada nen/a de la unitat familiar

2.900,20€

 

Podeu presentar les sol·licituds, degudament emplenades, signades i amb la documentació corresponent, a la secretaria del centre cada matíde 9 a 14h, dimecres i dijous de 15 a 16:30h.