rt

Llibres de text

Subvenció de llibres de text del curs 2016-2017

Benvolgudes famílies,

Us informem que l'Ajuntament de Martorell ha posat en marxa la campanya de subvenció de llibres de text.

Aquesta campanya s'adreça a totes les famílies empadronades a Martorell amb infants de 3 a 15 anys, que vagin a escoles públiques o concertades, instituts o centres d'educació especial. L'Ajuntament pagarà el 30% de la factura de llibres de text o material substitutiu de llibres de text, amb un màxim de 20€ per Educació Infantil, 25€ per Educació Primària i 30€ per Educació Secundària Obligatòria.

 

Per accedir a aquesta subvenció les famílies no han d'estar en deute en cap pagament amb l'Ajuntament, el Patronat o l’escola.


Les famílies que s'hi vulguin acollir hauran d'omplir el full de sol·licitud que trobaran a les oficines d’atenció del Patronat i als centres educatius. Haurà d'anar acompanyat de la factura original del cost total dels llibres de text o original i fotocòpia, si no es vol lliurar la factura original, i del número de compte bancari. En un període d'entre tres o quatre mesos es farà efectiu el pagament a les famílies.

El termini per a la presentació del full de sol·licitud és fins el 19 de maig de 2017 i no s'acceptaran sol·licituds fora de termini.