Hort 1

 

 

Hort escolar

Des de l’escola veiem la necessitat d’introduir noves activitats i estratègies que permetin millorar i ampliar el contacte dels nostres alumnes amb l’entorn i la natura, alhora que ajuden a potenciar l’educació ambiental.

Creiem que la possibilitat de tenir un hort a l’escola pot ajudar als nostres alumnes a prendre consciència de la importància de conèixer i protegir els diversos ecosistemes naturals i a valorar l’esforç i la responsabilitat personals.

L’hort aporta una sèrie d’estratègies gratificants i úniques per a l’alumnat i permet fer-lo servir per treballar amb alumnes de diferents edats i en diferents àrees curriculars.

L’hort ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar emocionalment i per tenir domini de les habilitats socials, englobat en un marc pràctic, vivencial i manipulatiu.

 

 OBJECTIUS

-      Promoure l’educació ambiental a l’escola.

-      Aconseguir una millor relació amb l’entorn a partir d’un canvi d’actituds i valors dels alumnes.

-      Aproximar els/les alumnes al coneixement de treballs i tècniques que requereix un hort establint un contacte directe i manipulatiu amb elements com la terra, les llavors, l’aigua, els adobs, etc.

-      Fer el seguiment de tot el procés evolutiu vital de les plantes de l’hort facilitant la comprensió del cicles biològics.

-      Realitzar treballs pràctics per a conèixer millor el funcionament de l’hort i les diverses necessitats i atencions específiques d’algunes varietats hortícoles.

-      Utilitzar de forma adient, respectant les normes bàsiques de seguretat, les diferents eines.

-      Identificar com a ecosistema l’hort del centre.

-      Educar en la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i els recursos naturals.

-      Possibilitar un aprenentatge interdisciplinari entre les diferents àrees.

-      Afavorir el treball en equip, utilitzant tècniques de treball cooperatiu.

 

 

 

Hort 2