Apadrinament lector

Apadrinament lector

El projecte de l’apadrinament lector és un dels que millor acollida té per part de l’alumnat ja que permet barrejar a diferents generacions d’estudiants. En aquest projecte els alumnes de sisè de primària llegeixen contes als alumnes de P5 i els ajuden i motiven en el seu desenvolupament lector.

 

Trobem molt importants iniciatives com aquesta ja que ajuden als més grans a créixer i desenvolupar habilitats com el lideratge, l’empatia, la paciència. Aquest rol de guia, a més, els ajuda a l’hora de ser més autoconscients del seu procés de lectoescriptura. D’altra banda s’estableix un lligam emocional amb els fillols/es que contribueix molt positivament en el seu desenvolupament afectiu.

 

Per part dels més petits troben en el seus padrins i madrines un referent on es projecten, i al qual volen imitar. Aquest exercici d’imitació de la conducta dels alumnes més grans els ajuda a estar molt motivats envers la lectura ja que reben un feedback immediat i individualitzat, fet que ajuda molt a créixer com a lectors i a trobar estratègies per millorar.