Organització

Organització

TUTORIES

Educació Infantil

P3A: Elidia Cuadrado                                  P3B: Núria Moragas

P4 A: Angie Carrillo                                     P4 B: M. José Ortiz

P5 A: Samanta Puga                                    P5 B: Conxa Coca

 

Educació Primària

1r A: Olga Sánchez                                       1r B: Sonia Segura 

2n A: Fátima Julián                                      2n B: Ester Ruiz

3r A: Paula Pujol                                           3r B: Àfrika Figueras

4t A: M. José Soria                                        4t B: Emma Segura

5è A: Jordi Mercader                                   5è B: Marisa Chico

6è A: Eva Gómez                                          6è B: Eva Guitart

 

REFORÇOS I ESPECIALISTES

Mestres reforç

Cristina Dalmau                                            Sandra Guillén

M.Cruz Martínez                                           Miguel Cuesto

Raquel Santana                                             Lourdes Andrés

Mª Carmen Escobar

 

Especialistes de Música

Núria Tuloch

 

Aula d’acollida

Lourdes Andrés

 

Especialistes d’Anglès

Laura Bernal                                                    Judit Boltà                                           

Marcos Carrera                                               Angie Carrillo

Fátima Julián                                                 

Especialistes d’Educació Física

Raúl Martínez                                                  Marcos Carrera

 

Especialistes d’Educació Especial

Marina Sánchez                                               Laia Ortiz

 

Religió Catòlica

Maria Tena

 

Tècnica en Educació Infantil

Carme Fernández

 

Auxiliar d’Educació Especial

Imma Rey / Sergi Sànchez

 

COORDINACIONS

Equip petits: Angie Carrillo                             Equip mitjans: Fátima Julián

Equip grans: Laura Bernal                               Informàtica: Raúl Martínez

Riscos laborals: Maria Tena                             LIC: Eva Guitart

 

DIRECCIÓ

Directora: Cristina Dalmau                             Cap d’estudis: M. Cruz Martínez

Secretària: Sandra Guillén                              Administrativa: Núria Paula Güell

Conserge: Rosa M. Soro                                   TIS: Mireia Zarcero