Organització

Organització

TUTORIES

Educació Infantil

P3A: Samanta Puga                                       P3B: Conxa Coca

P4 A: Núria Moragas                                     P4 B: Olga Sánchez

P5 A: Angie Carrillo                                       P5 B: M. José Ortiz

 

Educació Primària

1r A: Paula Pujol                                             1r B: Laura Collado

2n A: Anna Roca                                            2n B: Ester Ruiz

3r A: Tamara Herrero                                    3r B: Cristina Bontempelli

4t A: M. José Soria                                         4t B: Fatima Julián

5è A: Jordi Mercader                                    5è B: Fede Hinojal

6è A: Eva Gómez                                            6è B: Marisa Marco

 

REFORÇOS I ESPECIALISTES

Mestres reforç

Cristina Dalmau                                            Sandra Guillén

M.Cruz Martínez                                           Elena Ribé

Lourdes Andrés                                            Elidia Cuadrado

 

Especialistes de Música

Núria Tuloch

 

Aula d’acollida

Anna Medina

 

Especialistes d’Anglès

Laura Bernal                                                    Marcos Carrera

Laura Collado                                                  Angie Carrillo

 

Especialistes d’Educació Física

Raúl Martínez                                                  Marcos Carrera

 

Especialistes d’Educació Especial

Marina Sánchez                                               Laia Ortiz

 

Religió Catòlica

Maria Tena

 

Tècnica en Educació Infantil

Carme Fernández

 

Auxiliar d’Educació Especial

Imma Rey

 

COORDINACIONS

Infantil: Angie Carrillo                                    Inicial: Anna Roca

Mitjà: M. José Soria                                        Superior: Laura Bernal

Informàtica: Raúl Martínez                            Riscos laborals: Maria Tena

LIC: Olga Sánchez

 

DIRECCIÓ

Directora: Cristina Dalmau                             Cap d’estudis: M. Cruz Martínez

Secretària: Sandra Guillén                              Administrativa: Núria Paula Güell

Conserge: Rosa M. Soro