Organització

Organització

TUTORIES

Educació Infantil

P3A: Angie Carrillo                                       P3B: M. José Ortiz

P4 A: Samanta Puga                                     P4 B: Conxa Coca

P5 A: Núria Moragas                                    P5 B: Olga Sánchez

 

Educació Primària

1r A: Fátima Julián                                        1r B: Ester Ruiz

2n A: Paula Pujol                                           2n B: Laura Collado

3r A: M. José Soria                                        3r B: Emma Segura

4t A: Cristina Bontempelli                           4t B: Elidia Cuadrado

5è A: Eva Gómez                                            5è B: Eva Guitart

6è A: Jordi Mercader                                    6è B: Fede Hinojal

 

REFORÇOS I ESPECIALISTES

Mestres reforç

Cristina Dalmau                                            Sandra Guillén

M.Cruz Martínez                                           Miguel Cuesto

Mª Cruz Bermúdez                                       Raquel Santana

Anna Calabuig

 

Especialistes de Música

Núria Tuloch

 

Aula d’acollida

Lourdes Andrés

 

Especialistes d’Anglès

Laura Bernal                                                    Marcos Carrera

Laura Collado                                                  Angie Carrillo

Fátima Julián                                                  Anna Aliaga

 

Especialistes d’Educació Física

Raúl Martínez                                                  Marcos Carrera

 

Especialistes d’Educació Especial

Marina Sánchez                                               Laia Ortiz

 

Religió Catòlica

Maria Tena

 

Tècnica en Educació Infantil

Carme Fernández

 

Auxiliar d’Educació Especial

Imma Rey / Mª del Mar Sansano / Sergi Sànchez

 

COORDINACIONS

Equip petits: Angie Carrillo                             Equip mitjans: Fátima Julián

Equip grans: Laura Bernal                               Informàtica: Raúl Martínez

Riscos laborals: Maria Tena                             LIC: Eva Guitart

 

DIRECCIÓ

Directora: Cristina Dalmau                             Cap d’estudis: M. Cruz Martínez

Secretària: Sandra Guillén                              Administrativa: Núria Paula Güell

Conserge: Rosa M. Soro                                   TIS: Mireia Zarcero