Preinscripció

Preinscripció curs vinent

Us informem que ja disposem de les dates per la preinscripció del curs 2018-2019. Quan tinguem més informació actualitzarem les dades.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

La preinscripció dels ensenyaments obligatoris serà del 13 al 24 d’abril de 2018 per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Divendres 11 de març a les 9.15 hores.

Divendres 11 de març a les 15.15 hores

Si alguna família no es pot adequar a aquestes jornades podeu concertar una visita trucant al 93 775 20 98

Pel que fa als alumnes de 6è al llarg de la setmana del 29 de febrer al 4 de març anirem amb ells a visitar els diferents instituts de Martorell.

El dimarts 15 de març a les 15 hores realitzarem una reunió informativa per a totes les famílies de 6è.

  En aquesta presentació hi trobareu tota la informació relativa a la preincripció: