Preinscripció

Preinscripció curs vinent

Informació de la preinscripció per al curs 2019-2020

Durant el mes de febrer, es preveu que es publiqui la modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, que és una actuació prèvia a la publicació de la resolució per a la preinscripció del curs 2019-2020, amb la qual s’inicia el procés de preinscripció.

Previsió del calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció.

Educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril de 2019.

Quan tinguem més informació actualitzarem les dades.

Criteris generals (curs 2018-2019)

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.