Consell escolar

Consell Escolar

Equip Directiu

 • Sra. Cristina Dalmau Cerdà, directora
 • Sra. M. Cruz Martínez Cara, cap d’estudis
 • Sra. Sandra Guillén Civil, secretària

Representants del sector mestres

 • Sr. Raúl Martínez Rodrigo
 • Sra. Eva Gómez Llauradó
 • Sra. Angie Carrillo Pérez
 • Sra. Núria Tuloch Lladó
 • Sra. Cristina Bontempelli Bernadàs
 • Sr. Marcos Carrera Fernández

Representants del sector mares i pares

 • Sra. Sonia Bellido García
 • Sra. Marina Rinaldi
 • Sr. Narciso Santos Grimaldos
 • Sra. Aicha El Harrak Rabie
 • Sr. Raquel Moya Sánchez

Representant de l’AMPA

Sra. Lourdes Estadella Marigó

Representant del PAS (personal d’administració i serveis)

 • Sra. Mireia Zarcero Pérez

Representat de l’ajuntament

 • Sra. Núria Canal Pubill