Consell escolar

Consell Escolar

Equip Directiu

 • Sra. Cristina Dalmau Cerdà, directora
 • Sra. M. Cruz Martínez Cara, cap d’estudis
 • Sra. Sandra Guillén Civil, secretària

Representants del sector mestres

 • Sr. Raúl Martínez Rodrigo
 • Sra. Anna Roca Lobo
 • Sra. Eva Guitart Pallarès
 • Sra. Sandra Guillen Civil
 • Sra. Elena Ribé Barberan
 • Sra. Núria Moragas Roig

Representants del sector mares i pares

 • Sra. Meritxell Marquès Agustí
 • Sra. Eva Barrull Ruiz
 • Sr. Narciso Santos Grimaldos
 • Sra. Aicha El Harrak Rabie
 • Sr. Urko Ellacuria Parra

Representant de l’AMPA

Sra. Lourdes Estadella Marigó

Representant del PAS (personal d’administració i serveis)

 • Sra. Carme Fernández Fernández

Representat de l’ajuntament

 • Sra. Núria Canal Pubill