Direcció

Direcció

  • Directora – Cristina Dalmau Cerdà
  • Cap d’estudis – M. Cruz Martínez Cara
  • Secretària – Sandra Guillén Civil