Horari

Horari

Alumnes

De dilluns a divendres, de 09.00 a 12.30 hores i de 15.00 a 16.30 hores. SEP de dilluns a dijous, de 12.30 a 13.00 hores.

Secretaria

Tots els matins de 8:55h a 9:10h. Els dimarts de 10:00h a 11:00h. Els dimecres de 9:15h a 10:00h. Els dimarts i dijous de 12:30h a 13:00h. I els divendres de 15:15h a 16:25h.

Direcció

Els dilluns, dimarts i dijous de 9:15h a 10:00h. Els dijous de 15:15h a 16:25h.Tanmateix l’atenció de la Cap d’Estudis és els divendres de 9:15h a 10:00h.