Llengua Anglesa Oral

Anglès oral

Aquesta proposta didàctica pretén potenciar el treball de la llengua anglesa de manera oral a tota l’etapa d’Educació Primària. Tots els nivells d’aquesta etapa porten a terme una sessió setmanal amb mig grup per tal de potenciar oralment la llengua u en conseqüència la competència el llengua anglesa.

La llengua s’aprèn:

  • Fent-la servir: En néixer, la llengua materna s’aprèn oralment. El nadó està en contacte amb la llengua (comprensió oral) i, més tard, pot expressar-se en aquesta. La comprensió i l’expressió escrites són posteriors. És per això que la proposta didàctica recull activitats lúdiques i motivadores en les quals els alumnes es trobaran immersos fònicament en llengua anglesa durant les sessions dedicades a aquesta llengua.
  • Amb interlocutors habituals: Els alumnes hauran de parlar entre ells i amb el professor en llengua anglesa.
  • En contextos significatius: Els alumnes hauran de fer alguna cosa amb la llengua anglesa per assolir diverses fites.