Educació Física en anglès

Educació física en anglès

L’aspecte més rellevant d’aquest projecte és el d’utilitzar la llengua anglesa com a eina de comunicació en les sessions d’educació física a l’etapa d’Educació Primària. És una proposta que pretén donar valor afegit a l’idioma a partir del seu ús i la necessitat de la seva comprensió.

Els objectius que ens plantegem amb aquest projecte són els següents:

 

* Millorar significativament la competència lingüística en angles dels alumnes de primària a través de la motivació intrínseca de l’activitat física i l’esport.

 

* Dotar d’una comprensió de la llengua anglesa més efectiva si es relaciona directament la frase (expressió oral) amb l’acció física que li correspon (moviment corporal).