Programa de reutilització de llibres

Programa de reutilització de llibres

Com a escola UNESCO que som, també vetllem per l’estalvi energètic i de materials, per tal de transmetre valors de conscienciació medioambientals. Dins d’aquests valors, veiem necessària la conservació de llibres que puguin ser reutilitzats. Per tant el projecte de reulització de llibres ens ajuda a potenciar els nostres ideals i fer palesos de forma real pels nens/es actuacions que ajudin a aconseguir-ho.

Aquest projecte el portem a terme amb un gran suport per part de amb l’AMPA de l’escola.

El programa està dirigit als alumnes de 3r a 6è d’Educació Primària. Amb ell es pretenen assolir els següents objectius:

  • Fomentar els valors de corresponsabilitat i solidaritat en tots els àmbits de la comunitat educativa.
  • Adquirir responsabilitat individual quan demanem a cada infant que es comprometi envers el bé col·lectiu.
  • Aprendre a compartir el material i pensar en els altres.
  • Disminuir el cost de la compra de material que cada família inverteix anualment.
  • Potenciar, a través de la reutilització, el respecte envers el medi ambient i el reciclatge, en l’esperit del projecte UNESCO de l’escola.