ASEF

ASEF

El projecte “Acompanyament al suport escolar de les famílies” (ASEF) és un espai de formació i acompanyament per tal que pares i mares puguin donar suport directe als seus fills en el seu itinerari escolar, a través de les tasques escolars, reforçant el vincle que s’estableix entre ells i facilitant un espai d’aprenentatge col·laboratiu entre famílies. Aquest projecte es proposa des de l’Ajuntament de Martorell, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i posa en marxa una sèrie de sessions gratuïtes als centres educatius per a que les famílies martorellenques puguin contribuir en la millora del rendiment escolar dels seus fills.

El projecte pretén estimular i donar suport a les famílies per a que puguin promoure l’èxit escolar dels seus fills. L’objectiu del projecte és millorar la implicació de les famílies en el seguiment escolar i corregir situacions que col·loquen a molts infants de sectors més desfavorits en posicions de desavantatge, incrementant els seus riscos de fracàs escolar.

L’ASEF proposa un recurs adreçat a les famílies d’alumnes que tenen una actitud favorable envers l’estudi però presenten baix rendiment general per problemes d’aprenentatge associats a una manca d’organització, d’hàbits de treball i d’estudi. Es pretén actuar amb aquestes famílies des de dos enfocaments: el preventiu i el pal·liatiu.


El projecte està organitzat amb sessions mensuals gratuïtes al centres amb grups de diàleg

El programa és una estratègia per millorar l’èxit educatiu donant suport a les famílies i suposa la creació d’unes sessions de treball per a pares i mares de l’alumnat de 5è i 6è de primària”. Les sessions, obertes i gratuïtes, es porten a terme un cop al mes a al centre durant un període de quatre anys, aquest projecte les famílies el poden continuar a 1r i 2n d’ESO.

Els grups de diàleg són trobades amb famílies (màxim 15 persones) per compartir i analitzar conjuntament dificultats i eines d’acompanyament escolar. Les sessions estan preparades i dirigides per la tutora local del projecte, Susanna Rius, qui ha engrescat els pares i mares a confiar en les possibilitats dels seus fills per tal d’aconseguir l’èxit escolar. Això requereix un esforç per part de les famílies, però els espera la recompensa dels resultats assolits.