Once upon a time

Once upon a time

Aquest projecte pretén iniciar els infants de P3, P4 i P5 a la llengua anglesa tot integrant-la en el currículum. L’edat d’aquests alumnes és ideal per la plasticitat i espontaneïtat que mostren per assolir noves llengües.

S’inicia l’aprenentatge del vocabulari bàsic a través de contes, cançons i jocs orals. D’aquesta manera es potencia la comprensió i expressió oral a través de missatges senzills, gesticulació (TPR), tant dins com fora de l’aula; fet que servirà com a base dels futurs aprenentatges a l’Educació Primària.

Aquest projecte té en compte les característiques dels alumnes de l’Etapa d’Ed. Infantil. Les activitats que es proposen als alumnes estan pensades per adequar-les a aquesta realitat. Els nens i nenes d’aquesta etapa han de participar de manera activa en el seu procés d’aprenentatge a través del joc, les cançons i els contes. A través d’aquesta participació activa estimulem el desig de jugar i aprendre en anglès a l’entorn social de l’aula.

El projecte té present el caràcter globalitzador de l’etapa. La percepció global, la intuïció, la fantasia, el joc simbòlic i la imitació ajuden als nens i nenes a interpretar la seva realitat, reforçar la seva pròpia identitat, les relacions amb els altres i amb el seu entorn més immediat. L’aprenentatge significatiu permet desenvolupar habilitats lingüístiques, cognitives i físiques.

Fem servir les diferents zones de l’aula ordinària de parvulari i ambientem el racó d’anglès per a que els nens i nenes es sentin segurs i còmodes i s’habituïn al contacte amb l’anglès: pòsters, murals, story cards dels contes…

Treballem rutines diàries de salutació, introducció de l’activitat i comiat per assolir un bon nivell de confiança i seguretat per l’aprenentatge de l’anglès en contextos lúdics diversos tenint en compte el nivell d’atenció en aquestes edats.