SardaTIC

SardaTIC

SardaTIC

SardaTIC és un projecte telemàtic que té com a objectiu principal fer arribar de manera moderna i lúdica la Sardana i la Cobla al màxim de nens i nenes en edat escolar de tot el territori de parla catalana, tot afavorint el treball col·laboratiu i en xarxa entre grups d’escoles mitjantçant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

El projecte es du a terme amb 3r i 4t d’Educació Primària del centre i simultàniament amb un grup on hi participen d’altres escoles

Cada grup d’escoles té el seu propi blog en que treballa de forma col·laborativa i es comunica  amb les escoles del grup, sempre seguint les activitats, fases i organització del projecte i sota el seguiment i ajuda d’un coordinador de grup.

El projecte es du a terme durant el segon i tercer trimestre del curs escolar.

El projecte SardaTIC es du a terme principalment a l’hora de música, tot i que també està integrat amb ld’altres àrees.

El projecte es du a terme amb 3r i 4t d’Educació Primària del centre i simultàniament amb un grup on hi participen d’altres escoles

Cada grup d’escoles té el seu propi blog en que treballa de forma col·laborativa i es comunica  amb les escoles del grup, sempre seguint les activitats, fases i organització del projecte i sota el seguiment i ajuda d’un coordinador de grup.

El projecte es du a terme durant el segon i tercer trimestre del curs escolar.

El projecte SardaTIC es du a terme principalment a l’hora de música, tot i que també està integrat amb ld’altres àrees.